PERSONVERN

Nettbutikken norskhenger.no med organisasjonsnummer 990874999 MVA behandler personlig informasjon som er utgitt av kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Kontaktopplysninger

Henvendelser rundt personvernopplysninger kan rettes til


norskhenger.no
Myrhaugveien 5
1900 fetsund
tlf 4566550


Organisasjonsnr. 990874999 MVA


Kilden til personlig informasjon

1. norskhenger.no behandler personlig informasjon som er mottatt mot kundens godkjennelse og samlet inn fra kontrakten for å fullføre kjøpet og den elektroniske ordren som opprettes i nettbutikken norskhenger.no

2. norskhenger.no behandler kun identifiserbar informasjon og kontaktinformasjon til kunden som er nødvendig for å oppfylle kontrakten for kjøpet

3. norskhenger.no behandler personlig informasjon for frakt og for å holde regnskap og for å kunne ha kommunikasjon mellom partene i kontrakten i en tidsperiode som er godkjent av loven


Grunnen til behandling av personlig informasjon

norskhenger.no behandler Kundens personlig informasjon for følgende grunner:

1. Registrering på nettside norskhenger.no

2. For å kunne oppfylle den elektroniske ordren som ble opprettet av kunden (navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer)

3. For å overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og norskhenger.no

4. Personlig informasjon er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet


Tidsperioden for lagring av personlig informasjon

norskhenger.no lagrer personlig informasjon som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser i en 5-års tidsperiode


Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Tredjeparter som behandler kundens personlig informasjon er underleverandører til norskhenger.no. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene er nødvendige for å kunne oppfylle konktrakten til kjøpet og for å behandle den elektroniske ordren.

Kontrollørens underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem)
  • Posten / Bring
  • Google Analytics (nettsidestatistikk)

Kundens rettigheter

I samsvar med forskrift er kunden berettiget til:

1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon

2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon

3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon

4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon

5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin

6. Rettigheten til å fradra samtykket til behandling av sin personlig informasjon skriftlig eller via e-post til post@norskhenger.no

7. Rettigheten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten om det er mistanke om at det har vært brudd på Regulasjonen


Sikkerheten til den personlige informasjonen

1. norskhenger.no erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen;

2. norskhenger.no har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen, der særlig å sikre tilgang til datamaskinen med et passord, ved å bruke et anti-virus program og gjøre regelmessige sjekk på de relevante datamaskinenene.

Siste ord

1. Ved å legge inn en elektronisk ordre på nettsiden norskhenger.no bekrefter kunden å være informert om alle vilkårene av beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet;

2. Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet;

3. norskhenger.no kan oppdatere disse reglene når som helst. Den nye, oppdaterte versjonen publiseres på nettsiden.